Opdrachten

 

C.R.K.B.O geregistreerd. Geregistreerd supervisor LVSC, aangesloten bij  V.M.G.; M.V.Z.

2021

Avans+ Breda en Utrecht

 • supervisor opleiding SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige)
 • kerndocent opleiding PraktijkOndersteunerHuisarts, Persoonlijke Rolontwikkeling 

Avans Breda en den Bosch

 • Begeleiden en beoordelen afstudeerproducten studenten AVD HBOv
 • Docent Motiverende-  en Oplossingsgerichte Gespreksvoering

Amarant-Groep (gehandicaptenzorg) (2008 tot heden)

Doelgroepen: wonen in de wijk, ambulant, gezinsbegeleiding, ouder/kind projecten, intramuraal, normaal begaafde jongeren met autisme, dagbesteding, logeerhuizen, ouderinitiatieven, crisisopvang, FACT.

 • procesbegeleiding op maat in de transformatie naar eigen regie client en taakvolwassen teams
 • visieontwikkeling en teamsamenwerking
 • samenwerking netwerk/ familiezorg
 • conflictbemiddeling
 • coaching- en intervisietrajecten
 • advisering in complexe casuïstiek
 • werken met Presentie en Menslievende zorg: naar hoe goede zorg bedoeld is
 • procesbegeleiding en vlottrekken vastgelopen samenwerkingsverbanden
 • begeleiding denktank
 • kwalitatief onderzoek

WMO Zorgcooperatie de Meierij

 • Intervisie

2010 – 2021:

 • Zorggroep ’t Zicht, Oss (beschermd wonen)
 • Brabant-Zorg, Schaijk (kleinschalig woonzorgcomplex voor mensen met geheugenproblemen)
 • Centraal Orgaan asielzoekers, Gilze (COA)
 • Evean, Amsterdam 
 • Pauwer, Bergen op Zoom (niet-aangeboren hersenletsel)
 • Dr. Leo Kannerhuis, Goirle (normaal begaafde jongeren met autisme)
 • Cello, Rosmalen/Vught (gehandicaptenzorg)
 • ORO, Helmond (gehandicaptenzorg)
 • Belvertshoeve, Oisterwijk ( kleinschalige woon en werkgemeenschap voor jongeren met complexe hulpvragen)

Amarant-Groep

 • 1994- 2008 Senior-Opleidingsadviseur