Opdrachten

 

C.R.K.B.O geregistreerd. Aangesloten bij: L.v.s.c.; V.M.G.; M.V.Z.

Opdrachtgevers 2019

Avans+ Breda en Utrecht

 • supervisor opleiding SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige)
 • kerndocent opleiding PraktijkOndersteunerHuisarts, Persoonlijke Rolontwikkeling 

Evean Amsterdam (chronische zorg)

Op maat gemaakt traject: ‘trots op mijn vak’. i.o.v. Moribus

Avans Breda

Begeleiden en beoordelen afstudeerproducten studenten AVD HBOv

Amarant-Groep (gehandicaptenzorg)

Doelgroepen: wonen in de wijk, ambulant, gezinsbegeleiding, ouder/kind projecten, intramuraal, normaal begaafde jongeren met autisme, dagbesteding, logeerhuizen, ouderinitiatieven, crisisopvang.

Opdrachten:

 • procesbegeleiding op maat in de transitie naar zelforganiserende teams
 • visieontwikkeling en teamsamenwerking
 • samenwerking netwerk/ familiezorg
 • conflictbemiddeling
 • coaching- en intervisietrajecten
 • advisering in complexe casuïstiek
 • werken met Presentie en Menslievende zorg: naar hoe goede zorg bedoeld is
 • procesbegeleiding en vlottrekken vastgelopen samenwerkingsverbanden
 • begeleiding denktank
 • kwalitatief onderzoek

Zorggroep ’t Zicht (beschermd wonen)

2017 november – 2018 februari

Opdracht:

 • Kwalitatief onderzoek en advisering

Brabant-Zorg Schaijk (kleinschalig woonzorgcomplex voor mensen met geheugenproblemen)

2015-2017

Opdrachten:

 • familieparticipatie
 • zelforganisatie teams
 • familiegesprek

Centraal Orgaan asielzoekers Gilze (COA)

2016

Opdrachten:

 • visieontwikkeling en teamsamenwerking POL team
 • intervisietraject
 • kwalitatief onderzoek en advisering

Pauwer Bergen op Zoom (niet-aangeboren hersenletsel)

2015-2016

Opdrachten:

 • traject deskundigheidsbevordering
 • intervisietraject
 • kwalitatief onderzoek en advisering

Dr. Leo Kannerhuis Goirle (normaal begaafde jongeren met autisme)

2013-2015

Opdrachten:

 • traject deskundigheidsbevordering en visieontwikkeling
 • intervisie
 • conflictbemiddeling

Cello opleidingscoordinatoren Rosmalen/Vught (gehandicaptenzorg)

2011-2012

opdrachten:

 • traject teamsamenwerking
 • traject intervisie

Cello

2011

Opdracht:

 • conflictbemiddeling

Cello personeelsadviseurs

2009-2010

 • training coaching
 • training conflictbemiddeling
 • intervisietraject

ORO managers Helmond (gehandicaptenzorg)

2010

Opdracht:

 • training begeleide intervisie

Belvertshoeve Oisterwijk ( kleinschalige woon en werkgemeenschap voor jongeren met complexe hulpvragen)

2010

Opdracht:

 • kwalitatief onderzoek en advisering

 

1994- 2008 Senior-Opleidingsadviseur Amarant-Groep