Anja Boere

Ik ben een gedreven en bedreven visie-ontwikkelaar, adviseur, onderzoeker en procesbegeleider in de transformatie binnen zorg en welzijn zoals deze is bedoeld: vanuit een andere en passende aanpak. Van professional naar vakmanschap dat past in deze tijd. Ik ben enthousiast, inspirerend en maak door mijn aanpak echt het verschil.

Ik zet mij ook in voor alle vragen binnen organisaties rondom (complexe) samenwerkingsvraagstukken, cultuurverandering en alle vormen van procesbegeleiding.

Ik kijk, denk en werk vanuit samenhang en verbinding.

Ik ben toegankelijk, nieuwsgierig, loyaal, kritisch en gericht op de aanwezige kwaliteit als basis voor het in orde maken van processen.

Mijn inzet is om mensen binnen organisaties nieuwsgierig te laten kijken naar wat zij samen tegenkomen. Vanuit Presentie en Menslievendheid: gericht op hoe goede zorg bedoeld is binnen een plezierige en effectieve samenwerking. Samen op zoek naar verrassende antwoorden vanuit onszelf en het grotere geheel.

Op deze website is te lezen hoe ik ben opgeleid, binnen welke organisaties ik werk en heb gewerkt en laat ik een aantal betrokkenen zelf iets vertellen over de effecten mijn werk.